2014-12-04 Phát áo ấm, khăn, dép cho học sinh xã Cải Viên
Dec 16, 2014Public
Photo:
Photo:
Photo: Những tải quần áo này chở hộ đi Bảo Lâm cho 1 cơ quan từ thiên khác phát cho học sinh nghèo .
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo: