2012-12-13 Nhà Tình Thương ở xã Bình Minh, Bù Đăng, Bình Phước
Dec 16, 2012Public
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo: Nhà của 2 vợ chông và 1 mẹ già
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo: Hai vợ chồng và 1 cụ già ở trong căn nhà rách nát