2015-12-03 Phát quà ở Định Quán
Dec 6, 2015Public
Photo: 1 ngày phát 430 xuất ăn trưa cho hoc sinh nghèo
Photo: Lò nấu cơm
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo: Tui canh (soup)
Photo:
Photo: Cơm được sửa soan đi giao
Photo:
Photo:
Photo:
Photo: Cơm đước đi giao cho 3 trường
Photo:
Photo: New kitchen and stoves
Photo:
Photo: Cooking Gas
Photo:
Photo:
Photo: Hai bà dân tộc Châu Mạ (không có phiếu lĩnh quà) nghe tin có đoàn đến phát thì cũng đón xe ôm tới xin.  Bà áo đỏ bên phải 84 tuổi, còn bà bên trái 94.  Hỏi đi hỏi lại bà vẫn nhận là 94 tuổi nhưng trông mặt thì có lẽ còn trẻ hơn bà áo đỏ nhiều.  Hai bà này là hàng xóm, sống neo đơn do con cháu có gia đình rải rác nơi xa.  Tối hai bà ngủ chung vì nhà trong vùng vắng vẻ sợ khi có bệnh hoạn không ai biết.
Photo: Fresh Cucumbers were delivered for tomorrow meals
Photo: The students donated money to buy lunch empty boxes
Photo: Emty boxes