[Népal] Solukhumbu - Pike peak 08 Beni-Ringmu-Junbesi
Jan 15, 2018Public
Photo: Traversée de la Junbesi khola à Beni
Photo: Entre Beni et Ringmu (Phera)
Photo: Entre Beni et Ringmu
Photo: A l'approche de Ringmu (Numbur et Khatang)
Photo: A l'approche de Ringmu (Numbur)
Photo: A l'approche de Ringmu (la crête entre Numbur et Khatang)
Photo: A l'approche de Ringmu (Khatang)
Photo: Ringmu
Photo: Ringmu
Photo: Ringmu
Photo: Ringmu
Photo: Ringmu
Photo: Ringmu
Photo: Ringmu
Photo: Salung
Photo: Entre Salung et Phurteng
Photo: Entre Phurteng et Junbesi
Photo: Entre Phurteng et Junbesi
Photo: Entre Phurteng et Junbesi
Photo: Entre Phurteng et Junbesi
Photo: Entre Phurteng et Junbesi
Photo: A l'approche de Junbesi
Photo: A l'approche de Junbesi
Photo: Junbesi