Photo: Str. Andrei Muresanu, spatiu verde - soc - 2017.07.07
Photo: Str. Andrei Muresanu, spatiu verde - 2017.07.07
Photo: Str. Andrei Muresanu in curte - zona fostei cladiri,  sectie ginecologie - 2017.06.09
Photo: Str. Andrei Muresanu, spatiu verde   - Laur ( Ilex aquifolium) - 2017.06.09
Photo: Str. Andrei Muresanu, spatiu verde   - Laur ( Ilex aquifolium) - 2017.06.09
Loading...
Ani CatalinaPublic
Str. Andrei Muresanu in curte - zona fostei cladiri, sectie ginecologie - 2017.06.09