Turda - Str. Salinelor, Nr.15 - casa rurala
Jul 23, 2016Public
Photo: Str. Salinelor, Nr.13, 15 - case rurale - 2017.09.08
Photo: Str. Salinelor, Nr.15 - casa rurala , curatatul rigolei la casa - 2017.09.08
Photo: Str. Salinelor, Nr.15 - casa rurala - 2017.09.08
Photo: Str. Salinelor, Nr.15 - casa rurala - 2017.09.08
Photo: Str. Salinelor, Nr.15 - casa rurala - 2017.09.08
Photo: Vedere din curtea casei cu Nr.13 - Mar din curtea casei cu Nr.15 - 2017.09.08
Photo: Str. Salinelor, Nr.15 - casa rurala - 2017.09.08
Photo: Str. Salinelor, Nr.15 - casa rurala - 2017.09.08
Photo: Str. Salinelor, Nr.15 - casa rurala - 2017.09.08
Photo: Str. Salinelor, Nr.15 - casa rurala - 2017.09.08
Photo: Str. Salinelor, Nr.15 - casa rurala - 2017.09.08
Photo: Str. Salinelor, Nr.15 - casa rurala - 2017.09.08
Photo: Str. Salinelor, Nr.15 - casa rurala - 2017.09.08
Photo: Str. Salinelor, Nr.15 - casa rurala - 2017.09.08
Photo: Str. Salinelor, Nr.15 - casa rurala - 2017.09.08
Photo: Str. Salinelor, Nr.15 - 2017.09.06
Photo: Str. Salinelor, Nr.15 - 2017.07.07
Photo: Str. Salinelor, Nr.15 - 2017.07.07
Photo: Str. Salinelor, Nr.15 - volbura - 2017.07.07
Photo: Str. Salinelor, Nr.15 - 2017.07.07
Photo: Trandafir ciudat - de pe Str. Salinelor, Nr.15 - 2017.07.03
Photo: Str. Salinelor, Nr.15 - din curte - 2017.07.03
Photo: Str. Salinelor, Nr.15 - din curte - 2017.07.03
Photo: Str. Salinelor, Nr.15 - din curte - 2017.07.03