Patrimoni arquitectònic del Putxet
Nov 7, 2008Public
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo: Edifici La Rotonda
Photo:
Photo:
Photo:
Photo: Torre Sans
Photo: Cúpula de La Rotonda
Photo: c. Portolà 5, abans Col·legi Montseny, ara Vil·la Matilde
Photo:
Photo: Torre Sans