Turda - Piaţa Basarabiei - Parc
Apr 7, 2014Public
Photo: Piaţa Basarabiei - Parc - 2017.08.17
Photo: Piaţa Basarabiei - Parc - Monumentul Eroilor Romani - 2017.08.17
Photo: Piaţa Basarabiei - Parc - 2017.08.17
Photo: Piata Basarabiei - Parc - 2017.08.07
Photo: Piata Basarabiei - Parc - 2017.08.07
Photo: Piata Basarabiei - Parc - 2017.08.07
Photo: Piata Basarabiei - Parc - 2017.08.07
Photo: Piata Basarabiei - Parc - 2017.08.07
Photo: Piata Basarabiei - Parc - 2017.08.07
Photo: Piata Basarabiei - Parc - 2017.08.07
Photo: Piata Basarabiei - Parc - 2017.08.07
Photo: Piata Basarabiei - Parc - 2017.08.07
Photo: Piata Basarabiei - Parc - 2017.08.07
Photo: Piata Basarabiei - Parc - 2017.08.07
Photo: Piata Basarabiei - Parc - 2017.08.07
Photo: Str. Basarabiei, Nr.16 - Gradinita "Poiana cu Castani"  , vedere din parc - 2017.08.07
Photo: Piata Basarabiei - Parc - 2017.08.07
Photo: Piata Basarabiei - Parc - 2017.08.07
Photo: Piata Basarabiei, Nr.12 - Biserica Reformata - 2017.08.07
Photo: Piata Basarabiei - Parc - 2017.08.07
Photo: Piata Basarabiei - Parc - 2017.08.07
Photo: Piata Basarabiei - Parc - 2017.08.07
Photo: Piata Basarabiei - Parc - 2017.08.07
Photo: Piata Basarabiei - Parc - 2017.08.07