Turda - sensuri giratorii
May 31, 2015Public
Photo: Turda - Piata Republicii, sens giratoriu - 2018.04.04
Photo: Turda - Piata Republicii, sens giratoriu - 2018.04.04
Photo: Str. Andrei Muresanu, intersectie cu Str. Ecaterina Teodoroiu - 2018.03.30
Photo: Str. Andrei Muresanu, intersectie cu Str. Ecaterina Teodoroiu - 2018.03.30
Photo: Calea Victoriei la intersectie cu Str. Stefan cel Mare si cu Str. Constructorilor - 2018.03.29
Photo: Calea Victoriei la intersectie cu Str. Stefan cel Mare si cu Str. Constructorilor - 2018.03.29
Photo: Calea Victoriei la intersectie cu Str. Stefan cel Mare si cu Str. Constructorilor - 2018.03.29
Photo: Calea Victoriei la intersectie cu Str. Stefan cel Mare si cu Str. Constructorilor - 2018.03.29
Photo: Calea Victoriei la intersectie cu Str. Stefan cel Mare si cu Str. Constructorilor - 2018.03.29
Photo: Turda - Piata Romana - sens giratoriu - 2018.03.29
Photo:
Photo:
Photo: Turda, Piata 1 Decembrie 1918, sens giratoriu - 2018.03.05
Photo: Turda, Str. Andrei Mureşanu - 2018.02.22
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo: Turda, Str. Libertatii, sens giratoriu - 2018.16.01
Photo: Turda, Str. Libertatii, sens giratoriu - 2018.16.01
Photo:
Photo:
Photo:
Photo: