Photo: 2009.04.07
Photo: 2009.04.07
Photo: 2009.04.07

Biserica Reformata din Turda Noua - 
placa bilingvă de pe peretele sudic cu următorul text: Pax facet divitias (Pacea dă naștere la belșug) Divitiae superbiam (Belșugul la mândrie) Superbia contemptum (Mândria la ură) Contemptus bellum (Ura la război) Bellum paupertatem (Războiul la sărăcie) Paupertas humilitatem (Sărăcia la supunere) Humilitas pacem (Supunerea la pace) sursa foto  erdely-szep.hu, sursa foto si  foto si info: Wikipedia

http://www.erdely-szep.hu/Torda/target27.html


https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Reformat%C4%83-Calvin%C4%83_din_Turda-Nou%C4%83#/media/File:Biserica_Reformata_Turda_Noua_Placa.jpg
Loading...
Public
2009.04.07 Biserica Reformata din Turda Noua - placa bilingvă de pe peretele sudic cu următorul text: Pax facet divitias (Pacea dă naștere la belșug) Divitiae superbiam (Belșugul la mândrie) Superbia contemptum (Mândria la ură) Contemptus bellum (Ura la război) Bellum paupertatem (Războiul la sărăcie) Paupertas humilitatem (Sărăcia la supunere) Humilitas pacem (Supunerea la pace) sursa foto erdely-szep.hu, sursa foto si foto si info: Wikipedia http://www.erdely-szep.hu/Torda/target27.html https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Reformat%C4%83-Calvin%C4%83_din_Turda-Nou%C4%83#/media/File:Biserica_Reformata_Turda_Noua_Placa.jpg