Chuyển giao máy trộn tự hành cho công ty Minh Quân 11-05-2012
May 11, 2012Public
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo: