סיור לילי במדבר בין חגלה לנהר
Jun 14, 2015Public
Photo: Setting out for a desert walk east of Beit Hogla...יוצאים לטיול לילי מזרחית לבית חגלה
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo: Crater opening up...האדמה מתבקעת
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo: A new tree grows from the trunk of a dead tree...עץ חדש גודל מגזע של עץ מת
Photo:
Photo: