Uitreiking getuigschrift 1500e vrijwillige molenaar 19-09-2009
Aug 4, 2011Public
Photo: Welkomstwoord door Leo Endendijk directeur van vereniging de Hollandsche Molen
Photo: Welkomstwoord van Pieter Hazelager voorzitter van het gilde voor vrijwillige molenaars afdeling Zeeland
Photo: Toelichting van Oscar Huiskamp over het ontstaan van de GVM afdeling Zeeland
Photo: Minister Plasterk van Cultuur bekijkt de molenfolder
Photo: Er wordt gestart met het in werking stellen van de molen
Photo: van links naar rechts Franny Verschueren 1500e geslaagde vrijwilliger uit Hulst, Huub van Erve van de examencommissie en minister Plasterk
Photo: Het op de wind zetten van de molen
Photo: laatste stukje..
Photo: het voorleggen van het laatste zeil
Photo: de minister klimt de wiek in om de zeilen vast te maken
Photo:
Photo: tot helemaal bovenin de wiek..
Photo: het vastzetten van de zwichtlijnen
Photo: met uitleg van Franny aan de minister
Photo: laatste instructie over het lichten van de vang (rem)
Photo: het lichten van de vang
Photo: En de molen draait het is gelukt!
Photo: De molen draait. Nu nog enkele vragen van de examencommissie te beantwoorden
Photo: Het vangen van de molen om te zwichten
Photo: Franny maakt een half zeil onder toezicht van de examencommissie
Photo:
Photo:
Photo: Uitreiking certificaat 1500e vrijwilliger door minister Plasterk
Photo: