Carmen Concierto Re:wizje 2008
Jan 5, 2009Public
Photo: logo festiwalu Re:wizje ©
Photo: Małgorzata Matuszewska fot. Justyna Klein ©
Photo: Małgorzata Matuszewska fot. Justyna Klein ©
Photo: Małgorzata Matuszewska fot. Justyna Klein ©
Photo: Małgorzata Wołyńczyk, Karolina Olesińska, Małgorzata Matuszewska, Magdalena Faszcza fot. Re:wizje ©
Photo: Małgorzata Gryczko i Małgorzata Matuszewska fot. Re:wizje ©
Photo: Carmen Concierto fot. Re:wizje ©
Photo: Małgorzata Wołyńczyk i Małgorzata Matuszewska fot. Maciej Szarlej ©
Photo: Magdalena Faszcza fot. Maciej Szarlej ©
Photo: Anna Redlin fot. Maciej Szarlej ©
Photo: Małgorzata Wołyńczyk fot. Maciej Szarlej ©
Photo: Magdalena Faszcza fot. Maciej Szarlej ©
Photo: Małgorzata Matuszewska fot. Maciej Szarlej ©
Photo: Małgorzata Matuszewska fot. Justyna Klein ©
Photo: Małgorzata Matuszewska fot. Justyna Klein ©
Photo: Małgorzata Matuszewska fot. Maciej Szarlej ©