Polonijny Mikołaj`92, Akcja "Serce dla dziecka"
Jan 28, 2010Public
Photo:
Photo: FotoArchiw. Verein Polonez
Photo: FotoArchiw. Verein Polonez
Photo: FotoArchiw. Verein Polonez
Photo: FotoArchiw. Verein Polonez
Photo: FotoArchiw. Verein Polonez
Photo: FotoArchiw. Verein Polonez
Photo: FotoArchiw. Verein Polonez
Photo: FotoArchiw. Verein Polonez
Photo: FotoArchiw. Verein Polonez
Photo: FotoArchiw. Verein Polonez
Photo: FotoArchiw. Verein Polonez
Photo: FotoArchiw. Verein Polonez
Photo: FotoArchiw. Verein Polonez
Photo: PPwA POLONEZ nr 2, strona 1.
Photo: PPwA POLONEZ nr 2, strona 2.
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo: Gazeta Rybnicka - 30.10.1992 r.
Photo: GAZETA WYBORCZA (katowicka) - 8 grudnia 1992 r.
Photo: Dziennik Śląski - 16 grudnia 1992 r.
Photo: