Видео записи - идеје за нове огледе у лабораторији
Nov 17, 2010Public
Video: Једнофазни мотор са расцепљеним половима
Video: Повећање брзине мотора ЈС
Video: Релуктантни мотор
Video: З атварање линија магнетног поља
Video: Индукована емс
Video: Визуелизација магнетног поља
Video: демонстрација принципа рада асинхроног мотора
Video: демонстрација рада асинхгроног мотора
Video: линије магнетног поља
Video: старт једнозазног мотора са кондензатором и без њега