Видео записи из лабораторије Техничке школе Г. Милановац
Nov 16, 2010Public
Video: Веза мотора ЈС, синхроног трогазног генератора и асинхроног мотора. Филм 1.
Video: Деловање силе на проведник у магнетном пољу
Video: Линије магнетног поља
Video: Веза мотора ЈС, синхроног трогазног генератора и асинхроног мотора. Филм 2.
Video: Модес трофазног синхроног генератора.