Страни видео записи
Nov 22, 2010Public
Video: Конструкција мотора ЈС - анимација
Video: Конструкција асинхорног мотора - анимација
Video: Асинхрони мотор Discovery
Video: Конструкција асинхроног мотора Discovery
Video: Стални магнети Doscovery
Video: Конструкција једнофазног трансформатора
Video: Једнофаѕни трансформатор Discovery
Video: Maglev Discovery
Video: CERN
Video: Магнетни систем 45T
Video: Покретање мотора с великим моментом инерције
Video: NI week 2009