Видео записи из лабораторије за Електричне машине, погоне и регулацију ФТН Чачак
Nov 16, 2010Public
Video: Udaljeni eksperiment: Vizuelizacija magnetnih polja mašina naizmenične struje
Video: Udaljeni eksperiment: Upravljanje radom koračnog motora
Video: Конструкција електромагнетне кочнице
Video: Линије магнетног поља и левитација
Video: Макета асинхроног мотора
Video: Макета мотора ЈС без четкица
Video: Макета синхроног мотора
Video: Електромагнетна кочница за кобтролисано оптерећивање мотора снага до 7,5 kW
Video: U/f управљање асинхроног мотора на NI CompactRIO платформи
Video: Хистерезисна петља и струја магнећења магнетног кола трансформатора
Video: Стварање варница код високонапонског трансформатора
Video: Теслин трансформатор
Video: Колумбово јаје - демонстрација обртног магнетног поља
Video: Efficiency classes of three-phase, cage-induction motors (IE-code) software
Video: Управљање по моменту LEXIUM LXM32M
Video: Управљање по брзини LEXIUM LXM32M
Video: Управљање по позицији LEXIUM LXM32M
Video: Рампе при покретању и заустављању асинхроног мотора
Video: Мерење и визуелизација магнетног поља статора трофазног асинхроног мотора
Video: Снимање механичке карактеристике асинхроног мотора
Video: Снимање механичке карактеристике мотора једносмерне струје
Video: Снимање механичке карактеристике универзалног мотора
Video: Промена смера обртања АМ
Video: Синхронизација синхроног генератора на мрежу