Огледи са предавања професора Левина
Dec 7, 2010Public
Video: Песма за професора
Video: Најједноставнији мотор ЈС
Video: Трансформатор
Video: Колумбово јаје
Video: Затварање линија магнетног поља
Video: Магнетни хистерезис
Video: Вихорне струје
Video: Демонстрација Фарадејевог закона
Video: Линије магнетног поља соленоида
Video: Магнетно поље проводника са струјом
Video: Струјна контура у магнетном пољу
Video: Лоренцова сила
Video: Сила која делује на два проводника са струјом