са предавања
Mar 28, 2014Public
Photo: намотавање индукта машине ЈС (паралелни, четворополни двослојни, двоструки, десни навој са 22 жлеба)
Photo: намотавање индукта машине ЈС (паралелни, четворополни двослојни прост тј. једноструки, десни навој са 16 жлебова)
Photo: Намотавање статора трофазне асинхроне машине - таблица намотавања за двослојни, омчасти, скраћени навој
Photo: Намотавање статора трофазне асинхроне машине - развијена шема намотавања за двослојни, омчасти, скраћени навој
Photo: програм 2ps.exe
Photo: Намотавање статора трофазне асинхроне машине - таблица намотавања за једнослојни, редни, пречнички навој
Photo: Намотавање статора трофазне асинхроне машине - развијена шема намотавања за једнослојни редни, пречнички навој