Са одбрана дипломских радова студената
Nov 15, 2010Public
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo: Никола Јефтић - одбрана дипломског рада
Photo: Марко Петровић - одбрана мастер рада
Photo: Душан Тодоровић - одбрана дипломског рада
Photo: Сретен Милошевић - одбрана мастер рада
Photo: Данијела Сандо - одбрана мастер рада
Photo: Ђорђе Ковачевић - одбрана мастер рада
Photo: Марко Петровић - одбрана дипломског рада
Photo: Небојша Томић - одбрана мастер рада
Photo: Николенџић Игор - одбрана мастер рада
Photo: Ашанин Његош - одбрана дипломског рада
Photo: Лазић Александар - одбрана мастер рада
Photo: Сандо Данијела - одбрана дипломског рада
Photo: Ђорђе Ковачевић - одбрана дипломског рада
Photo: Панто Ранковић - одбрана мастер рада