Moslavačka gora: Garić grad, Humka, Vis; 11.1.2015.
Jan 11, 2015Public
Photo: početak planinarenja - blizu Podgarića
Photo:
Photo: krećemo
Photo: tu je naša vodičica
Photo:
Photo: odnekud se tu našao komad leda
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo: dolazimo do Garić grada
Photo:
Photo: ulaz u Garić grad
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo: obnavlja se kula Garić grada