Jordaanwandeling langs monumenten volkshuisvesting
Aug 10, 2011Public
Photo: Door partikulier J.W. Meyer gebouwd blok met 40 arbeiderswoningen uit 1880 aan de Grote Bickersstraat. Nu in beheer bij Ymere. Op de voor- en achtergrond recent gerenoveerde sociale huurwoningen uit 1982 van De Key.
Photo: Complex met arbeiderswoningen (156 2-kw) aan de Houtmankade, Van Heemskerckstraat, Dirk Hartoghstraat en Van Linschotenstraat (Westerpark) gebouwd in 1879 door de Vereeniging tot het bouwen van Arbeiderswoningen. Architect B. de Greef
Photo: Complex met arbeiderswoningen (156 2-kw) aan de Houtmankade, Van Heemskerckstraat, Dirk Hartoghstraat en Van Linschotenstraat (Zeeheldenbuurt) gebouwd in 1879 door de Vereeniging tot het bouwen van Arbeiderswoningen. Architect B. de Greef
Photo: Complex met arbeiderswoningen (162) aan de Roggeveenstraat, Houtmankade, Dirk Hartoghstraat en Van Linschotenstraat (Zeeheldenbuurt). Gebouwd in 1883 door de Vereeniging tot het bouwen van Arbeiderswoningen. Architect  B. de Greef.
Photo: Dirk Hartogstraat met links het complex uit 1883 en rechts dat uit 1879
Photo: Waar nu de Houtmankade ligt, was na het slechten van de stadswal op drie voormalige bolwerken in 1840 een park in Engelse landschapsstijl aangelegd, het 'Plantsoen'. Een prachtige plek voor het modelblok van de Vereniging ten behoeve der Arbeidersklasse van 112 arbeiderswoningen dat in 1854 gebouwd werd aan de Planciusstraat en later achter deze burgermanswoningen verdween. In 1875 verdween wat er nog over was van het Plantsoen door de aanleg van het Westerkanaal.
Photo: Achter de boom is het Planciusblok zichtbaar
Photo: Achter de boom is het Planciusblok zichtbaar
Photo: Het 'Plancius-blok' (1854) aan de Planciusstraat. Links de later gebouwde burgermanswoningen
Photo: Het 'Planciusblok' uit 1854 was in Nederland het eerste grote blok etagewoningen (112 1-, 2- en 3-kamerwoningen) voor arbeiders
Photo: Het 'Planciusblok' aan de Houtmanstraat werd in 2005 door Ymere gerenoveerd, waardoor de huren zo stegen dat niet iedereen terug kon keren
Photo: Het 'Planciusblok' aan de Houtmanstraat werd in 2005 door Ymere gerenoveerd
Photo: Het 'Planciusblok' aan de Houtmanstraat werd in 2005 door Ymere gerenoveerd
Photo: De Houtmanstraat met links het 'Planciusblok' en rechts de later gebouwde burgermanswoningen die uitkijken over het Westerkanaal.
Photo: Het 'Planciusblok' aan de Planciusstraat
Photo: De Willemspoort, in  1840 ingewijd door Koning Willem II, wordt nog altijd Haarlemmerpoort genoemd, naar de stadspoort van Hendrik de Keyser, die in 1615 verrees en in 1837 wegens bouwvalligheid gesloopt werd.
Photo: De Marnixstraat met links stadsvernieuwingsnieuwbouw uit de jaren '80 en '90. Rechts de sportwinkel Demmenie, voorheen katholieke jongensschool en verderop de door de partikulier Schutte in 1871 gebouwde blokken met 162 arbeiderswoningen
Photo: De Marnixstraat tegenover het Marnixplansoen. Dit blok revolutiewoningen werd in 1998 door bewonersactie van de sloop gered. In 2005 werd een ingrijpende renovatie afgerond. Door samenvoeging van kleine goedkope woningen kwam de helft van de oorspronkelijke 200 woningen terug. Ook werden er woningen verkocht zodat er uiteindelijk slechts 44 sociale huurwoningen overbleven.
Photo: Dit eind-19e-eeuwse revolutiebouwblok aan de Marnixstraat werd in 1998 door bewonersactie van de sloop gered. In 2005 werd een ingrijpende renovatie afgerond.
Photo: Ook het Marnixplantsoen werd in 2005 met veel bewonersinspraak en -inbreng gerenoveerd.
Photo: Ook het Marnixplantsoen werd in 2005 met veel bewonersinspraak en -inbreng gerenoveerd.
Photo: De Lijnbaansgrachtzijde van het van de sloop geredde blok
Photo: Stadsvernieuwingsnieuwbouw met sociale huurwoningen uit de jaren '90 aan de Lijnbaansgracht/Marnixstraat
Photo: Stadsvernieuwingsnieuwbouw met sociale huurwoningen uit de jaren '90 aan de Lijnbaansgracht/Marnixstraat