17.mai..........forts.
May 18, 2010Public
Photo:
Photo: Knivskjellodden
Photo: Hustuft på Tunes
Photo: Isaksen fanger egg
Photo: Mackøl og måsegg
Photo:
Photo: Gjesværstappan
Photo:
Photo: Lundefuggeln
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo: Havsulekoloni
Photo:
Photo: Storskarven stikker
Photo: Gjesvær
Photo: Lars ringer etter skyss. Ferdig!