Mihai Viteazu - Comuna in jud. Cluj - Bustul lui Mihai Viteazu - http://ana-maria-catalina.blogspot.com/2013/06/mihai-viteazu-comuna-in-jud-cluj-bustul.html
Jun 13, 2013Public
Photo:
Photo: Bustul lui Mihai Viteazu
Comuna Mihai Viteazu, jud. Cluj - Str. Principala
(2013.06.10)
Photo: Bustul lui Mihai Viteazu
Comuna Mihai Viteazu, jud. Cluj - Str. Principala
(2013.06.10)
Photo: Bustul lui Mihai Viteazu
Comuna Mihai Viteazu, jud. Cluj - Str. Principala
(2013.05.10)
Photo: Bustul lui Mihai Viteazu
Comuna Mihai Viteazu, jud. Cluj - Str. Principala
(2013.05.10)
Photo: Bustul lui Mihai Viteazu
Inagine din parcul unde este amplasata lucrarea
Comuna Mihai Viteazu, jud. Cluj - Str. Principala
(2013.05.10)
Photo: Bustul lui Mihai Viteazu
Spatiul verde unde este amplasata lucrarea
Comuna Mihai Viteazu, jud. Cluj - Str. Principala
(2013.05.10)
Photo: Bustul lui Mihai Viteazu
Comuna Mihai Viteazu, jud. Cluj - Str. Principala
(2013.05.10)
Photo: Bustul lui Mihai Viteazu
Comuna Mihai Viteazu, jud. Cluj - Str. Principala
(2013.05.10)
Photo: Bustul lui Mihai Viteazu
Comuna Mihai Viteazu, jud. Cluj - Str. Principala
(2013.05.10)
Photo: Bustul lui Mihai Viteazu
Comuna Mihai Viteazu, jud. Cluj - Str. Principala
(2013.05.10)
Photo: Bustul lui Mihai Viteazu
Comuna Mihai Viteazu, jud. Cluj - Str. Principala
(2013.05.10)
Photo: Bustul lui Mihai Viteazu
detaliu
Comuna Mihai Viteazu, jud. Cluj - Str. Principala
(2013.05.10)
Photo: Bustul lui Mihai Viteazu
Comuna Mihai Viteazu, jud. Cluj - Str. Principala
(2013.05.10)