Họp Mặt Tất Niên 19/1/2013: Chào Mừng Thầy Lung và Cô Hương
Jan 25, 2013Public
Photo: Thầy Lung và cô Hương về Việt Nam ăn Tết sớm!
Photo:
Photo: Trưởng tràng, thầy và trò  NLS An Mỹ
Photo: 8 Tràng (áo sọc) K1 An Mỹ
Photo:
Photo: Thầy Tuyến lâu lắm mới về họp mặt
Photo:
Photo:
Photo: Thầy Tuyến lâu lắm mới về họp mặt
Photo: Trưởng tràng, thầy và trò  NLS An Mỹ
Photo: Thầy Tuyến
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo: Lớp KT Lâm Nghiệp cũng có mặt
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo: