20-11-2008
Nov 16, 2008Public
Photo: Ăn sáng ở "Đồng Chó Ngáp"
Photo:
Photo: Quí thầy Thành, Vịnh, Định, Quýt và Chi
Photo: Bên phải là thầy Khởi và thầy Tăng
Photo: Sinh & Lành
Photo: Hàn huyên
Photo:
Photo:
Photo: Lành và Thầy Đức (De Gaulle) , 76 tuổi rồi nhưng vẫn còn .. phong độ
Photo: Thầy Đức và Sinh
Photo: Còn ai đây?
Photo: Sương, Lành, Định, Quýt
Photo: 33 năm mới gặp lại Ông Trời! (thầy Thiên)
Photo: Thầy Sự và phu nhân, kế bên là cô Diệp, cô Mai
Photo: Thầy Cao ở Tiền Giang, không ngại đường xá xa xôi về họp mặt
Photo:
Photo: Thầy Trần Nhật Tân, Nhân, Hoàng, thầy Lê Thành
Photo: Thầy Lộ (Tiền Giang), thầy Khởi, thầy Hưng
Photo:
Photo:
Photo:
Photo: Thầy Sâm, Tân, Thiên, Thành
Photo:
Photo: