Dự án rau sạch
Nov 11, 2008Public
Photo: Sáng sớm ở Đức Trọng, nhà của Liên, cựu học viên NLS BD
Photo:
Photo:
Photo: Cà phê sáng ở Đức Trọng
Photo: Trao đổi với Ông Hùng, Giám Đốc Organik Hung Thien Farm
Photo:
Photo: Rau ăn liền
Photo:
Photo: Dự án Rau Sạch
Photo: Dự án Rau Sạch
Photo:
Photo: Dự án Rau Sạch
Photo:
Photo: Dâu sạch
Photo: Bên ngoài trại rau, đang đói ...
Photo: Nhấm nháp chút rượu nóng cho ấm lòng
Photo:
Photo:
Photo: Trọng, cựu HV NLS BD ở Dalat quá nhiệt tình
Photo: Ở nhà bạn Phò, một thân hữu ở Dalat
Photo:
Photo: Phượng tím Đalat
Photo: Về Hóc Môn
Photo: Gặp thầy Lâu ở Hóc Môn