Lang Thang Trên Mạng
Nov 10, 2010Public
Photo: Cô Cẩm Tú và con gái
Photo: Cô Dung Hạnh
Photo: Chùa Vĩnh Tràng được xây dựng vào đầu thế kỷ 19, được xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia
Photo: Thầy Cao và bạn
Photo: Thầy Phước, thầy Lộ và hai bạn
Photo:
Photo:
Photo: Cựu học sinh NLSBD thăm Thầy Công Tại Đồng Tháp ( 17-08-08)
Photo: Hàng trước: K. Dung (CN2), Diễm (con Xuyến), N. Xuyến, Thầy Công Hàng sau: V. Ánh, N. Ánh (CN2), Ly
Photo: Họp mặt nhà Thầy Nguyễn văn Tấn ( Củ Chi ) Từ trái sang: Thầy Tâm (An Mỹ) , Thầy Tấn, Thầy Thoại, Thầy Sâm, Cô Tấn, Thầy Quít & Thầy Công
Photo: Họp mặt nhà Cô Vàng 8/2008 -Cựu giáo Sư, cựu nhân viên văn phòng & cựu học sinh
Photo: Cựu học sinh NLSBD thăm Thầy Công Tại Đồng Tháp ( 17-08-08)
Photo: Hồng Cúc ( cựu giáo sư AM-BD ) & gia đình
Photo: Từ trái sang: Thầy Công & phu nhân, Cô Vàng & Thầy Thoai. ( hàng sau ) : Từ trái sang: Sương, Tuyết, Nguyệt
Photo: Từ trái sang: Cô Nữ, Năm, Cô Vàng, Mỹ Châu & Bình Việt ( Úc Châu 2007 )
Photo:
Photo: Mỹ Châu & Cô Nữ
Photo:
Photo:
Photo: Trước khi đi Mỹ (1993) Từ trái qua phải Lê Minh Tú (CN ) Tuấn bạn của nhóm - Trần Văn Hai (CN) - Trầm Đắc Thắng (CN) - Võ Thanh Bình (CN) - Phan Thị Tuyết (CN)
Photo: Từ trái sang:Đậu, Hoàng, Tú, Hà & chị Hương, anh Lung (họp mặt nhà bạn Đậu ,San Jose- CA- 17/05/09)
Photo: Từ trái sang: Đậu & Hoàng (CN 70-73 ),Đ .T. Lung (cựu giáo sư An Mỹ)
Photo: Nguyễn Bá Hùng ( MS2 / 73-75 ) và phu nhân
Photo: Trần văn Hai ( CN 68- 71 )& gia đình ( Minh Thy, Minh Thu, Trần văn Hai & phu nhân )