Hội Ngộ Đầu Xuân với Thầy Huỳnh Kim Ngọc
Feb 12, 2009Public
Photo: Thầy Huỳnh Kim Ngọc và phu nhân
Photo: Thầy Huỳnh Kim Ngọc, Hiệu Trưởng đầu tiên
của NLS Bình Dương (1967-1972)
Photo: Thầy Khởi, Quýt và Thầy Ngọc
Photo: Hoàng, Thầy Ngọc, Nhân
Photo: Thầy Sương và Thầy Ngọc
Photo: Thầy Lộ ở Tiền Giang cũng có mặt
Photo: Cựu HV Khóa 1 Đặng Hữu Lợi (từ Mỹ về) cũng có mặt
Photo: Hoàng (Vissan)
Photo: Thầy Ngọc và Quen (khóa 1)
Photo: Thầy Tâm
Photo: Thầy Bùi Châu Dương lâu lắm mới gặp
Photo:
Photo:
Photo: Thầy Nhỏ xúc động
Photo:
Photo:
Photo: Sinh (khóa 1) và Cô
Photo:
Photo:
Photo: Cô Loan, Lành, Hồng, thầy Dương
Photo: Minh Mẫn (khóa 1)
Photo:
Photo:
Photo: