Họp Mặt tại nhà cô Diệp (2-9-2010)
Sep 2, 2010Public
Photo: Nhà Cô Diệp (Q2 TP HCM)
Photo:
Photo:
Photo: Quách Ngọc Lan K6 MS đến từ Long Khánh
Photo:
Photo: Bạn Trần Văn Hồi K7 CT đang say sưa kể lại kỉ niệm xưa trong giờ học Văn với cô Diệp
Photo:
Photo: Cô Diệp và thầy Lê Bách
Photo: Hoàng, Tăng, Huân, Liêm, Hồi
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo: Loan. Lành, Diệp, Lan, Liêm, Chi (đứng), Bách, Huân. Hồng, Quýt, Hoàng, Tăng
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo: