Hình Ảnh Cuối Năm Canh Dần NLS Bình Dương
Feb 2, 2011Public
Photo: Tất niên NLS BD cụm Sài gòn có cả các bạn học sinh Lâm Nghiệp (sau 1975)
Photo: Tất niên NLS BD cụm Sài gòn có cả các bạn học sinh Lâm Nghiệp (sau 1975)
Photo:
Photo: Tất niên NLS BD cụm Sài gòn có cả các bạn học sinh Lâm Nghiệp (sau 1975)
Photo:
Photo: Thăm và tặng quà bạn Minh K6 CN2
Photo:
Photo:
Photo:
Photo: Minh và phu nhân đứng trước căn nhà tạm bợ trên miếng đất sắp giải tỏa
Photo: Anh Nguyễn văn Thanh và Chị Nguyễn thị Lan CN2, K7 cùng dự
Photo: Thăm Thầy Cô Nhàn. Trông cô rất khỏe. Chúc Mừng.
Photo: Thăm Thầy Cô Nhàn. Trông cô rất khỏe. Chúc Mừng
Photo: Thăm Thầy Cô Nhàn. Trông cô rất khỏe. Chúc Mừng
Photo:
Photo:
Photo: Ghé Thăm Thầy Đức.
Photo:
Photo: Diễm, em gái Thầy Đức
Photo:
Photo: Trên đường vào nhà thầy Hạnh, thầy đi bốc thuốc không có nhà. Sau đó ghé cô Yến.
Photo:
Photo: Cô Thanh, Phu nhân Thầy Hạnh. Cô Thanh cũng là GV NLSBD (môn Anh Văn)
Photo: Thăm Cô Yến. Năm nay cô không được khỏe