20-11-2009
Nov 22, 2009Public
Photo: Nhà hàng Lương Sơn Quán Bình Dương  22-11-2009
Photo: Mỗi năm 2 lần gặp mặt: 20/11 và 1/1
Thầy trò đều trên dưới 60. Gặp nhau thấy còn khỏe mạnh là vui rồi!
Photo: Thầy Nhỏ, thầy Sâm (ở Trà Vinh mới lên).
Thầy Định hôm nay phong độ quá!
Photo: Cô Diệp và cô Mai
(ai dám nói già!?)
Photo: Mừng Thầy Đức vẫn khỏe để mỗi năm về họp mặt với gia đình NLSBD (Thầy 76 tuổi rồi nhé! )
Photo: Thầy Miêng & thầy Đạt
Photo:
Photo: Thầy Sự và phu nhân
Photo: Thầy Tâm (An Mỹ), thầy Khởi
Photo:
Photo:
Photo:
Photo: Cô Yến nhận hoa của Ánh ( khóa 1), Giám đốc nhà hàng. 
Mừng cô Yến vẫn khỏe (cô Yến cùng tuổi thầy Đức, 76)
Photo: Nghiệp & Hoàng (khóa 2)
Photo:
Photo:
Photo: Cô Diệp & cô Loan
Photo: Thầy Miêng & thầy Xuân
(từ Xuân ốm xưa rồi Diễm ơi!)
Photo: Thầy Tân và Sinh (khóa 1)
(miễn bình)
Photo: Chúc Mừng Thầy Trò NLS Bình Dương luôn VUI - KHỎE
Photo: Hàng trên từ trái: Vịnh, Chánh, Xuân, Đạt, Sâm, Sương, Kiệt
Hàng dưới:  Lâu, Nhàn, Khởi, Chi, Huân, ?, Tâm (bìa)
Hàng dưới thứ 3: Hồng, Hoàng. Nhỏ, Lộ, Thi, Sự
Hàng dưới cùng: Ánh, ?, Loan, Lành, Sinh, Mai, Yến, Đức, Diệp, Vợ Sự, Miêng, Tuyên