Trao Quà Tinh Nghĩa của Gia Đình NLS Bình Dương cho thầy Nguyễn Thanh Nhàn
Jul 23, 2010Public
Photo:
Photo:
Photo:
Photo: Thầy Thi trao món quà đầy tình nghĩa của Gia Đình NLS Bình Dương cho thầy Nhàn
Photo:
Photo:
Photo:
Photo: Ban Liên lạc NLSBD : Chi, Chánh, Sanh, Năm, Ngân (mới), Liêm (mới) còn thiếu Nhân và Hoàng