Thăm Viếng ngày cuối năm (27 Tết)
Jan 22, 2009Public
Photo: Bạn Huỳnh Công Minh, cựu HV NLS Bình Dương
Photo:
Photo:
Photo: Nhà của Minh trên khu đất sắp giải tỏa ở Lái Thiêu, vợ Minh làm nghề se nhang
Photo: Nhà Thầy Nhàn ( thuê) ở Lái Thiêu
Photo:
Photo:
Photo: Thầy Nhàn, vợ và con trai
Photo:
Photo: Thầy Linh
Photo:
Photo:
Photo: Nhân tiện ghé nhà thầy Thi ở trước trường NLSBD, xây dựng trên nền nhà cũ
Photo: Cuối cùng ...
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo: Hoa miền Tây cung cấp cho Bình Dương