Về Trà Vinh 4-2011
May 3, 2011Public
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo: Nhà Phạm Trí Hoàng ở Bến Tre (cạnh cầu Ba lai)
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo: Hoành Sơn CN Khóa 2 ở Bến Tre cũng có mặt
Photo:
Photo:
Photo: Tạm biệt
Photo: Ao Bà Om Trà Vinh
Photo: