NLSBD ngày ấy
Sep 27, 2009Public
Photo:
Photo: Từ trái sang: Ưng hồng Thu & Lê hồng Điều trại gà Lái Thiêu
Photo: Từ trái sang: Lư thanh Sơn & Lê hồng Điều : trại gà Lái Thiêu
Photo: Từ trái sang: Ưng hồng Thu,Lâm văn Quen,Lư thanh Sơn & Lê hồng Điều (trại gà Lái Thiêu)
Photo: Picnic cư xá Thanh Đa MS2
Photo: Hình kỷ yếu lớp 11MS2 (73-74)
Photo:
Photo: Đào hữu Gia (bên trái) & Lư thanh Sơn (nhà thờ Búng - BD )
Photo: Từ trái sang: Sơn ngọc Thái - Lư thanh Sơn 10 MS2
Photo: Từ trái sang(ngồi):Phạm gia Thành - Thanh -Ngô quang Hải - Lâm văn Quen - Phạm đình Tiến - Nguyển quang Huy.(đứng): Nguyễn minh Phương (em thầy Bảy)-Đặng thành Sơn-Ưng hồng Thu-Nguyễn thanh Hùng-Lư thanh Sơn-Sơn ngọc Thái-Lê hồng Điều-dì Hai (chủ nhà trọ)
Photo: Lê Hồng Điều - cuối năm 10 MS2 -1972
Photo: Từ trái sang: Nguyễn quang Huy - Lư thanh Sơn - Phạm đình Tiến - Ưng hồng Thu - Phạm ngọc Tuyên - Phạm gia Thành
Photo: Từ trái sang: Lư thanh Sơn-Ưng hồng Thu
Photo: Từ trái sang: Lư thanh Sơn-Ưng hồng Thu
Photo: Từ trái sang: N.P. Hà và Thành Hương
Photo: Tín, Bậu, H Nghĩa, Hoàng, Anh Dũng, Sáng, Hải, Lưu(CN 68-71)
Photo: Dẫn đầu : Thầy CĐThịnh – NBLưu – Cô Oanh – CTTú – Dương t Liếng – Phạm Kim Lộc – Ng t-Yến – LHĐiệp – NVTrâm - Ng.van Bá – NHNNghĩa.
Photo: NVTrâm, - LHPhước – NTLong – ĐVChánh – HVThả. Hàng sau : LTSinh – NHPhước – NVBình – NHNghĩa – LHTín
Photo: NPHà – NHN – Ng.Thành Long? - Thành Hương . Hàng sau : ?.
Photo: SHGD K6 Thực tập ở Định Tường (1972)
Photo: Picnic cư xá Thanh Đa - 12 MS2
Photo: Từ trái sang:Nguyễn thị Ánh / Nguyễn thị Bích Thuỷ/ Hồng/ Nguyễn kim Dung (CN2)
Photo: Tắm sông tại cư xá Thanh Đa, bạn nữ là Huỳnh Kim Cúc (MS2)
Photo: Nguyễn thị Ánh,Nhân viên đo đạc cư xá Thanh Đa,Lâm văn Quen,Nguyễn thị Bích Thuỷ, ? / Đặng thành Sơn,Phạm ngọc Tuyên,Nguyễn văn Thanh, Nguyễn kim Dung (CN2)Nguyễn văn Hùng,Nguyên thị Hông,Trân văn Ba,Nhân viên đo đạc,Lư thanh Sơn,Ưng hồng Thu,Lê hồng Điều