NLS Bình Dương - Họp Mặt Đầu Năm Tân Mão 2011
Feb 12, 2011Public
Photo: Thầy Phạm Xuân An (Về VN ăn Tết từ Mỹ)
Photo:
Photo: Hoàng Râu (Vissan) chủ trì
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo: