Họp Mặt lần thứ 21 NLS Bình Dương 1-1-2011
Jan 1, 2011Public
Photo: Trường cũ còn đây, bạn hữu đâu rồi?!
Photo: Bên sau dãy lầu giờ mọc thêm 1 hội trường và 1 dãy lầu khác 4 tầng
Photo:
Photo:
Photo: Phạm Kiêm Ngân
Photo: Lê hữu Tín
Photo: Khu Nông trại cũ giờ là ký túc xá Đ H Thủy lợi
Photo: Trường Cộng đồng cũ đã xây dựng lại
Photo:
Photo: Chi đưa cô Yến và thầy Đức về dự lễ
Photo: Hoàng, Đức, Nhỏ, Quýt, Tân, Tín, Chi, Ngân
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo: Kim Xuân và Bạch Yến (Mỹ) chụp chung với thầy Đức
Photo:
Photo:
Photo: Ngọc Sương & Minh Nguyệt
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo: