2013 - Trải nghiệp Thị trường Lào
Jul 24, 2013Public
Photo: Nguyễn Ngọc Tuấn với đòan Doanh nghiệp tỉnh Bến Tre tại Lào
Photo: Nguyễn Ngọc Tuấn với Tham tán Thương mại tại Lào, Ô.Trần Bảo Giám
Photo: Nguyễn Ngọc Tuấn với Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam Hợp tác và Đầu tư tại Lào Ô.Nguyễn Đức Mộc và doanh nghiệp Đồng Nai
Photo: Nguyễn Ngọc Tuấn với Ô.Võ Thanh Tuấn - Giám đốc Công ty An Phú Thịnh
Photo: Nguyễn Ngọc Tuấn với B. Nguyễn Thị Lan - P.Giám đốc TT Xúc tiến Thương mại tỉnh Đồng Nai cùng doanh nghiệp Biên Hòa Đồng Nai
Photo: Nguyễn Ngọc Tuấn với Doanh nghiệp Đồng Nai tại
Photo: Nguyễn Ngọc Tuấn với Hội XNK Đồng Nai
Photo: Hội Xuất nhập khẩu với Ô.Trần Anh Tuấn - P.Chủ tịch tỉnh Bến Tre
Photo: Nguyễn Ngọc Tuấn với Giám đốc Sở Công Thương Bến Tre Trương Minh Nhật
Photo: Nguyễn Ngọc Tuấn với B.Nguyễn Thị Lan P.GĐ TT XTTM tỉnh ĐN& Giám đốc Sở Công Thương Bến Tre Ô.Trương MInh Nhật cùng Doanh nghiệp
Photo: Cảnh quan tại Viên Chăn
Photo: Nguyễn Ngọc Tuấn tại That Luang Stupa, Lào
Photo: Ô.Trịnh Xuân Quang & Nguyễn Đức Mộc - Doanh nhân Việt đầu tư kinh doanh tại Lào
Photo: Cảnh quan Hồ Nam Ngum tại Lào
Photo: Ban chấp hành Hội XNK tỉnh Đồng Nai
Photo: Hội Xuất nhập khẩu với Ô.Trần Anh Tuấn - P.Chủ tịch tỉnh Bến Tre
Photo: Nguyễn Ngọc Tuấn với Ô.ENOSOULI SAK - Trưởng Đăng Ký kinh Doanh tại Lào
Photo: Ban chấp hành Hội XNK tỉnh Đồng Nai