BbKdr Katendrecht X kaarten plattegronden
Feb 28, 2010Public
Photo: http://www.HistorischKatendrecht.nl - kaarten & plattegronden & topografie - aan het begin van dit album een bewerking door www.MapsPlusMotion.com - daarna heel erg veel plattegronden, om daarmee bronnenonderzoek te vergemakkelijken.
www.HistorischKatendrecht.nl - zie deze site voor méér informatie over de geschiedenis van Katendrecht.
Overigens heeft het jaartal onder de foto's geen historische betekenis, maar die (zelf gekozen) datum is noodzakelijk voor een goede sortering. Want Picasaweb kan sorteren op albumdatum, uploaddatum of albumtitel, maar hanteert automatisch de albumdatum: vandaar.
Photo: [±950 ©cc0-bron Gemeentearchief Rotterdam] www.gemeentearchief.rotterdam.nl
Photo: [±1100 ©cc0-bron Aad Engelfriet] www.engelfriet.net
Photo: [2011 ©-project Mapping History van Museum Rotterdam en Maps+Motion] - http://www.museumrotterdam.nl en http://www.mapsplusmotion.com - click op laatstgenoemde site op 'Toon de kaarten' en stel de stad en de jaartallen in - op voorliggende foto staat de vergelijking tussen het Katendrecht (of beter: toen nog Riderwairt en sinds 1199 ook wel Cathendrecht of Cattendrecht genoemd) van 1340 (het lichtgroene gebied, dat al omstreeks 1200 van waterkeringen voorzien was) en 2000 - de bedoeling van Stichting Historisch Katendrecht is dat ook de andere voor Katendrecht belangrijke perioden zullen worden toegevoegd en zo mogelijk ook dat op perceelniveau informatie opgevraagd kan worden.
Photo: [2011 ©-project Mapping History van Museum Rotterdam en Maps+Motion] - http://www.museumrotterdam.nl en http://www.mapsplusmotion.com - click op laatstgenoemde site op 'Toon de kaarten' en stel de stad en de jaartallen in - op voorliggende foto staat de vergelijking tussen het Katendrecht van 1374 (na de grote overstroming) en 2000 - de bedoeling van Stichting Historisch Katendrecht is dat ook de andere voor Katendrecht belangrijke perioden zullen worden toegevoegd en zo mogelijk ook dat op perceelniveau informatie opgevraagd kan worden.
Photo: [2011 ©-project Mapping History van Museum Rotterdam en Maps+Motion] - http://www.museumrotterdam.nl en http://www.mapsplusmotion.com - click op laatstgenoemde site op 'Toon de kaarten' en stel de stad en de jaartallen in - op voorliggende foto staat de vergelijking tussen het Katendrecht van 1570 (zoals het er vele jaren nogal ongewijzigd bijlag - overigens was het gebied pas in 1460 weer geheel bedijkt) en 2000 - de bedoeling van Stichting Historisch Katendrecht is dat ook de andere voor Katendrecht belangrijke perioden zullen worden toegevoegd en zo mogelijk ook dat op perceelniveau informatie opgevraagd kan worden.
Photo: [2011 ©-project Mapping History van Museum Rotterdam en Maps+Motion] - http://www.museumrotterdam.nl en http://www.mapsplusmotion.com - click op laatstgenoemde site op 'Toon de kaarten' en stel de stad en de jaartallen in - op voorliggende foto staat de vergelijking tussen het Katendrecht van 1850 (met nog een aantal woningen c.a. die vanwege het graven van de Maashaven zullen moeten verdwijnen) en 2000 - de bedoeling van Stichting Historisch Katendrecht is dat ook de andere voor Katendrecht belangrijke perioden zullen worden toegevoegd en zo mogelijk ook dat op perceelniveau informatie opgevraagd kan worden.
Photo: [2011 ©-project Mapping History van Museum Rotterdam en Maps+Motion] - http://www.museumrotterdam.nl en http://www.mapsplusmotion.com - click op laatstgenoemde site op 'Toon de kaarten' en stel de stad en de jaartallen in - op voorliggende foto staat de vergelijking tussen het Katendrecht van 1907 (met nog geen havengerelateerde activiteiten aan de recent gegraven Maashaven) en 2000 - de bedoeling van Stichting Historisch Katendrecht is dat ook de andere voor Katendrecht belangrijke perioden zullen worden toegevoegd en zo mogelijk ook dat op perceelniveau informatie opgevraagd kan worden.
Photo: [2011 ©-project Mapping History van Museum Rotterdam en Maps+Motion] - http://www.museumrotterdam.nl en http://www.mapsplusmotion.com - click op laatstgenoemde site op 'Toon de kaarten' en stel de stad en de jaartallen in - op voorliggende foto staat de vergelijking tussen het Katendrecht van 1920 (waar de Linker Veerhaven nog duidelijk bestaat) en 2000 - de bedoeling van Stichting Historisch Katendrecht is dat ook de andere voor Katendrecht belangrijke perioden zullen worden toegevoegd en zo mogelijk ook dat op perceelniveau informatie opgevraagd kan worden.
Photo: [2011 ©-project Mapping History van Museum Rotterdam en Maps+Motion] - http://www.museumrotterdam.nl en http://www.mapsplusmotion.com - click op laatstgenoemde site op 'Toon de kaarten' en stel de stad en de jaartallen in - op voorliggende foto staat de vergelijking tussen het Katendrecht van 1955 en 2000 - de bedoeling van Stichting Historisch Katendrecht is dat ook de andere voor Katendrecht belangrijke perioden zullen worden toegevoegd en zo mogelijk ook dat op perceelniveau informatie opgevraagd kan worden.
Photo: [2011 ©-project Mapping History van Museum Rotterdam en Maps+Motion] - http://www.museumrotterdam.nl en http://www.mapsplusmotion.com - click op laatstgenoemde site op 'Toon de kaarten' en stel de stad en de jaartallen in - op voorliggende foto staat de vergelijking tussen het Katendrecht van 1980 (met hier nog de Eerste Katendrechtsehaven) en 2000 - de bedoeling van Stichting Historisch Katendrecht is dat ook de andere voor Katendrecht belangrijke perioden zullen worden toegevoegd en zo mogelijk ook dat op perceelniveau informatie opgevraagd kan worden.
Photo: [2011 ©-project Mapping History van Museum Rotterdam en Maps+Motion] - http://www.museumrotterdam.nl en http://www.mapsplusmotion.com - click op laatstgenoemde site op 'Toon de kaarten' en stel de stad en de jaartallen in - op voorliggende foto staat de vergelijking tussen het Katendrecht van 1990 (met hier nog de havenspoorlijnen; maar de Tweede Katendrechtsehaven is al versmald) en 2000 - de bedoeling van Stichting Historisch Katendrecht is dat ook de andere voor Katendrecht belangrijke perioden zullen worden toegevoegd en zo mogelijk ook dat op perceelniveau informatie opgevraagd kan worden.
Photo: [2011 ©-Stichting Rotterdam Woont - uitvoering: Maps+Motion] - http://www.rotterdamwoont.nl - met dit en het volgende kaartje wordt het nog duidelijker: de twee woontorens Neptunus en Poseidon vallen op deze kaart samen met de Strekdam en op de volgende kaart is de situatie anno 2008 te zien - het tweede rondje naar rechts (groen) geeft aan waar het nieuw gebouwde (en ook alweer afgebroken) woningcomplex Tolhuispoort stond: op deze kaart uit 1850 toch aanzienlijk dichter bij het water dan op de (volgende) kaart uit 2008 - het eerste rondje naar rechts (ook groen) is overigens het Citex wooncomplex - het derde rondje naar rechts (blauw) is het Deliplein - de twee daaropvolgende blauwe rondjes naar rechts zijn de woontorens Montevideo en New Orleans - en het eerste rondje naar links (blauw) is de Hoge Maas op het Charloisse Hoofd.
Photo: [2011 ©-Stichting Rotterdam Woont - uitvoering: Maps+Motion] - http://www.rotterdamwoont.nl - met dit en het vorige kaartje wordt het nog duidelijker: de twee woontorens Neptunus en Poseidon vallen op de vorige kaart samen met de Strekdam en op de volgende kaart is de situatie anno 2008 te zien - het tweede rondje naar rechts (groen) geeft aan waar het nieuw gebouwde (en ook alweer afgebroken) woningcomplex Tolhuispoort stond: op deze kaart uit 2008 toch aanzienlijk verder van het water dan op de (vorige) kaart uit 1850 - het eerste rondje naar rechts (ook groen) is overigens het Citex wooncomplex - het derde rondje naar rechts (blauw) is het Deliplein - de twee daaropvolgende blauwe rondjes naar rechts zijn de woontorens Montevideo en New Orleans - en het eerste rondje naar links (blauw) is de Hoge Maas op het Charloisse Hoofd.
Photo: [±1570 ©cc0-bron Aad Engelfriet] www.engelfriet.net
Photo: [1624 ©cc0-bron: Gemeentearchief Rotterdam] www.gemeentearchief.rotterdam.nl
Photo: [1665 ©-verzameling Gemeentearchief Rotterdam] - http://www.gemeentearchief.rotterdam.nl - Afbeeldinge van de Maes - met het Tolhuijs van Katendrecht.
Photo: [ongeveer 1700 ©cc0-bron Aad Engelfriet] www.engelfriet.net
Photo: [ongeveer 1700 ©-verzameling Gemeentearchief Rotterdam] - http://www.gemeentearchief.rotterdam.nl -
Photo: [ongeveer 1700 ©-verzameling Gemeentearchief Rotterdam] - http://www.gemeentearchief.rotterdam.nl -
Photo: [1770 (©-verzameling Gemeentearchief Rotterdam CAT RI 47] - http://www.gemeentearchief.rotterdam.nl.
Photo: [1770 (©-verzameling Gemeentearchief Rotterdam CAT RI 47] - http://www.gemeentearchief.rotterdam.nl.
Photo: [1784 (©-verzameling Gemeentearchief Rotterdam CAT XXX 28-1] - http://www.gemeentearchief.rotterdam.nl.
Photo: [1784 (©-verzameling Gemeentearchief Rotterdam CAT XXX 28-1] - http://www.gemeentearchief.rotterdam.nl.