Turda - Str. Rapsodiei, Nr.1 - Scoala "Avram Iancu" - http://ana-maria-catalina.blogspot.ro/2011/01/turda-str-rapsodiei.html
Jul 8, 2014Public
Photo:
Photo: Turda - Str. Rapsodiei, Nr.1 - Scoala "Avram Iancu" - 2018.11.12
Photo: Turda - Str. Rapsodiei, Nr.1 - Scoala "Avram Iancu" - 2018.11.12
Photo: Turda - Str. Rapsodiei, Nr.1 - Scoala "Avram Iancu" - 2018.11.12
Photo: Turda - Str. Rapsodiei, Nr.1 - Scoala "Avram Iancu" - 2018.04.04
Photo: Turda - Str. Rapsodiei, Nr.1 - Scoala "Avram Iancu" - 2018.04.04
Photo: Turda - Str. Rapsodiei, Nr.1 - Scoala "Avram Iancu" - 2018.04.04
Photo: Turda - Str. Rapsodiei, Nr.1 - Scoala "Avram Iancu" - 2018.04.04
Photo: Turda - Str. Rapsodiei, Nr.1 - Scoala "Avram Iancu" - 2018.04.04
Photo: Turda - Str. Rapsodiei, Nr.1 - Scoala "Avram Iancu" - 2018.04.04
Photo: Str. Rapsodiei, Nr.1 - Scoala "Avram Iancu", vedere din parc - 2018.03.12
Photo: Str. Rapsodiei, Nr.1 - Scoala "Avram Iancu" - la etaj, scoala de soferi - 2018.01.06
Photo: Str. Rapsodiei, Nr.1 - Scoala "Avram Iancu" - 2018.01.03
Photo: Str. Rapsodiei, Nr.1 - Scoala "Avram Iancu" - 2018.01.03
Photo: Str. Rapsodiei, Nr.1 - Scoala "Avram Iancu" - 2018.01.03
Photo: Str. Rapsodiei, Nr.1 - Scoala "Avram Iancu" - vedere din parc - 2017.12.29
Photo: Str. Rapsodiei, Nr.1 - Scoala "Avram Iancu" - vedere din parc - 2017.12.29
Photo: Str. Rapsodiei, Nr.1 - Scoala "Avram Iancu" - vedere din parc - 2017.12.29
Photo: Str. Rapsodiei, Nr.1 - Scoala "Avram Iancu" - elevi ai scolii in anul 1977, absolventi ai clasei II-a - fosta Scoala Generala Nr.6 - sursa foto - Ioana Zamfira (Andreica)
Photo: Str. Rapsodiei, Scoala "Avram Iancu" - 2017.09.22
Photo:
Photo:
Photo:
Photo: Turda - Str. Rapsodiei, nr.1 - Scoala "Avram Iancu" - 2017.05.26