Turda - Str. Mihai Viteazu
Mar 11, 2012Public
Photo: Str. Mihai Viteazu, Nr.4c - Biserica Adventista de Ziua a Saptea "Speranta"- 2017.09.02
Photo: Str. Mihai Viteazu - 2017.09.02
Photo: Str. Mihai Viteazu - 2017.09.02
Photo: Str. Mihai Viteazu - 2017.09.02
Photo: Str. Mihai Viteazul, Nr.9 - 2017.09.02
urbanism modern
Photo: Str. Mihai Viteazu - 2017.07.31
Photo: Str. Mihai Viteazu, stejar de carmaz - 2017.07.31
Photo: Str. Mihai Viteazu - 2017.07.31
Photo: Str. Mihai Viteazu, mac - 2017.07.31
Photo: Str. Mihai Viteazu, balsamina - 2017.07.31
Photo: Str. Mihai Viteazu, zorea  - 2017.07.31
Photo: Str. Mihai Viteazu - 2017.07.31
Photo: Str. Mihai Viteazu, vedere de pe Calea Victoriei - 2017.06.15
Photo: Str. Mihai Viteazu - 2017.06.11
Photo: Str. Mihai Viteazu - 2017.06.11
Photo: Str. Mihai Viteazu - 2017.06.11
Photo: Str. Mihai Viteazu - 2017.06.11
Photo: Str. Mihai Viteazu - 2017.06.11
Photo: Str. Mihai Viteazu - 2017.06.11
Photo: Str. Mihai Viteazu - 2017.06.11
Photo: Str. Mihai Viteazu - 2017.06.11
Photo: Str. Mihai Viteazu - 2017.06.11
Photo: Str. Mihai Viteazu - 2017.06.11
Photo: Natura vie de pe Str. Mihai Viteazu - 2017.06.11