Jarni koncert 2012
May 31, 2012Public
Photo: Na koncertě zazněly skladby od baroka až po Mozarta... pan Pavel Verner je nejen vynikající violoncellista, ale dokáže o hudbě také zajímavě povědět. Díky tomu jsme mohli vybraným skladbám lépe porozumět.
Photo:
Photo: Souznění flétny a cembala v podání Vojěcha Vernera a Barbary Kürstenové v úvodní skladbě L.Koželuha Italské arietty. 
Barbara Kürstenová hraje na vlastní nástroj vyrobený Františkem Vyhnálkem 
v Hovorčovicích (1998) podle předlohy původního cembala ze 17. století. Barbara Kürstenová účinkuje také v rodinném souboru Verner Collegium, který je domovským souborem violoncellisty Pavla Vernera. 
Vojtěch Verner je synem Pavla Vernera; s Velkými Popovicemi ho pojí studium řezbářství u pana K.Čelikovského.
Photo: H. Purcell (1659 – 1695) Orpheus Britanicus 
- Ah! How sweet it is to love
- I attempt from love´s sickness
- Dear, pretty youth
Photo: V Popovicích byla fara již ve 14.století. Záznam v konfirmační knize pražského arcibiskupství z roku 1357 se zmiňuje o faráři z Popovic, stejně jako další údaje z let 1363 a 1364. Kostel je však staršího data, podle slohové analýzy dochovaných původních prvků jej P. Kroupa datuje na přelom 13. a 14. století. Zvon kostela je z roku 1498. V roce 1726 byla bývalá zvonice nad sakristií zvýšena v nynější věž. Cibulovitá střecha věže byla roku 1876 nahrazena jehlanovitou. Ozdobné zasklení oken bylo provedeno v roce 1904.
(vybráno z různých zdrojů)
Bohoslužby v kostele jsou každou neděli od 8:30. 
http://www.ricany.cz/farnost/showpage.php?name=kostelpopovice
Photo: Krásný zvuk violoncella vykouzlil jímavou atmosféru jarního podvečera. 
http://www.youtube.com/watch?v=FtHP6QTtfTw
Photo: Violoncellista Pavel Verner je zástupcem koncertního mistra orchestru Národního divadla a profesorem Pražské konzervatoře, působil také jako koncertní mistr Státní opery Praha a byl členem České filharmonie. Od roku 1993 je členem Kvarteta Apollon, které se vedle klasického kvartetního repertoáru věnuje i jazzu. 
http://www.pavelverner.com/
Photo: Sopranistka Vanda Kadeřábková-Březinová, miluje hudbu čtyř století od renesance přes duchovní tvorbu, písně a árie starých mistrů, po klasiku italských a mozartovských oper v doprovodu klavíru nebo harfy. 
Kromě hudby je její vášní sport  a zejména běh, kterému se věnuje i v několika projektech pro děti a maminky. 
http://www.longrun.cz/
Photo: Aplaus v zaplněném kostele, závěrem ještě přídavek rozverná árie o sladkém pokušení od W.A.Mozarta "Výstraha" 11.  Männer suchen stets zu naschen
Photo: Poděkování hudebníkům a tímto i panu faráři Konstantinovi, duchovnímu říčanské farnosti, za krásný hudební a společenský zážitek. Sejdeme se opět za rok.... ?