Labunki_2017-12 XX-lat
Dec 4, 2017Public
Photo: Jubileusz XX-lecia przybycia Misjonarzy Krwi Chrystusa do Łabuniek I
Photo: J.E. ks. bp Marian Rojek
Photo: Przełożony domu ks. Franciszek Piotr Grzywa cpps
Photo:
Photo:
Photo: Starosta Zamojski Henryk Matej
Photo: Wójt Gminy Łabunie Antoni Wojciech Turczyn
Photo: Dyr Hospicjum Santa Galla ks. Michał Józef Przybysz CPPS
Photo: Animator WKC podr. zamojskiego Maria Kazimierczak
Photo:
Photo: z prawej - proboszcz parafii w Łabuniach ks. Piotr Rawlik
Photo:
Photo:
Photo:
Photo: Zespół Pieśni i Tańca Zamojszczyzna
Photo: odlewej/ Prowincjał Zgromadzenia ks. Wojciech Czernatowicz, CPPS, Probosz z Wolki Panieńskiej ks. Jan Cielica, bp Marian Rojek
Photo: od lewej/ Mama Danuta Grzywa, Panie które dbaja o piękne kwiaty  w kaplicy i terenie Maria Wilkiewicz i Władysława Górnik
Photo: pośrodku/ obecne pierwsze członkinie WKC, które postarały się, by to miejsce było przekazane Zgromadzeniu, Irena Szatraj i Maria Gwiazdowska
Photo: Państwo Agnieszka i Mirosław Józefkowie z córka Justynka, podarowali nam już tysiace kwiatow które u nas rozkwitły. / z lewej Pan Roman Śliwiński, organizator występu.
Photo:
Photo:
Photo:
Photo: Historyk Agnieszka Szykuła-Żygawska
Photo: