DVP Nová Bystřice Klášter 21.5.2016
Jun 8, 2016Public
Photo: Dětská vikariátní pouť BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ - sobota 21. května 2016
Photo: Nová Bystřice, registrace poutníků Dětské vikariátní poutě
Photo: V kostele sv. Petra a Pavla v Nové Bystřici
Photo: Uvítání poutníků, požehnání na cestu
Photo: Petrovy klíče a otec Jiří Kalaš
Photo:
Photo: Putování z Nové Bystřice ke Klášteru začíná ...
Photo:
Photo: Na cestě
Photo:
Photo: V Albeři
Photo:
Photo: Modlitba u kříže
Photo: Jindřichohradecký vikář P. Ivo Valášek
Photo: U křížku
Photo:
Photo:
Photo: U kostela Nejsvětější Trojice v Klášteře
Photo: Kostel Nejsvětější trojice v Klášteře - MŠE SVATÁ
Photo: Radit pochybujícím, Neznalé poučovat - kázání generální vikáře P. Davida Henzla
Photo: Obětní dary
Photo:
Photo:
Photo: P. Jiří Špiřík a ministranti