Turda - Calea Victoriei, Mr.3 - spatii verzi
Feb 27, 2016Public
Photo: Calea Victoriei, Mr.3, spatiu verde - 2018.07.21
Photo: Calea Victoriei, Mr.3, spatiu verde - 2018.07.21
Photo: Calea Victoriei, Mr.3, spatiu verde - 2018.07.21
Photo: Calea Victoriei, Mr.3, spatiu verde - 2018.07.21
Photo: Calea Victoriei, Mr.3, spatiu verde - 2018.07.21
Photo: Calea Victoriei, Mr.3, spatiu verde - 2018.07.21
Photo: Calea Victoriei, Mr.3, spatiu verde - 2018.07.21
Photo: Calea Victoriei, Mr.3, spatiu verde - 2018.07.21
Photo: Calea Victoriei, Mr.3, spatiu verde - 2018.07.21
Photo: Pyracanta, arbust din Turda, de pe Calea Victoriei, Mr.3 , spatiu verde - 2018.07.21
Photo: Pyracanta, arbust din Turda, de pe Calea Victoriei, Mr.3 , spatiu verde - 2018.07.21
Photo: Pyracanta, arbust din Turda, de pe Calea Victoriei, Mr.3 , spatiu verde - 2018.07.21
Photo: Pyracantha -  din Turda, Calea Victoriei, Mr.2 spatiu verde, cofetarie - 2018.05.18
Photo: Pyracantha -  din Turda, Calea Victoriei, Mr.2 spatiu verde, cofetarie - 2018.05.18
Photo: Pyracantha -  din Turda, Calea Victoriei, Mr.2 spatiu verde, cofetarie - 2018.05.18
Photo: Deutia (Deutzia scabra) - de pe Calea Victoriei, spatiu verde zona "Cofetarie Savarina" - 2018.05.18
Photo: Deutia (Deutzia scabra) - de pe Calea Victoriei, spatiu verde zona "Cofetarie Savarina" - 2018.05.18
Photo: Deutia (Deutzia scabra) - de pe Calea Victoriei, spatiu verde zona "Cofetarie Savarina" - 2018.05.18
Photo: Deutia (Deutzia scabra) - de pe Calea Victoriei, spatiu verde zona "Cofetarie Savarina" - 2018.05.18
Photo: Deutia (Deutzia scabra) - de pe Calea Victoriei, spatiu verde zona "Cofetarie Savarina" - 2018.05.18
Photo: Calea Victoriei, Mr.3 - spatiu verde intre blocuri - 2017.11.25
Photo: Calea Victoriei, Mr.3 - spatiu verde intre blocuri - 2017.11.25
Photo: Calea Victoriei, Mr.3 - spatiu verde intre blocuri - 2017.11.25
Photo: Calea Victoriei, Mr.3 - spatiu verde intre blocuri - 2017.11.25