Turda - Calea Victoriei, Mr.3 - spatii verzi
Feb 27, 2016Public
Photo: Calea Victoriei, Mr.3 - spatiu verde intre blocuri - 2017.11.25
Photo: Calea Victoriei, Mr.3 - spatiu verde intre blocuri - 2017.11.25
Photo: Calea Victoriei, Mr.3 - spatiu verde intre blocuri - 2017.11.25
Photo: Calea Victoriei, Mr.3 - spatiu verde intre blocuri - 2017.11.25
Photo: Calea Victoriei, Mr.3 - spatiu verde intre blocuri - 2017.11.25
Photo: Calea Victoriei - 2017.08.15
Photo: Trandafiri ( Rosa) - de pe Calea Victoriei, Mr.3 - 2017.07.23
Photo: Trandafiri ( Rosa) - de pe Calea Victoriei, Mr.3 - 2017.07.23
Photo: Calea Victoriei, Mr.III, spatiu verde - 2017.06.17
Photo: Calea Victoriei, Mr.III, spatiu verde , corcodus rosu ornamental  (Prunus cerasifera Nigra) - 2017.06.17
Photo: Calea Victoriei, Mr.III, spatiu verde - 2017.06.17
Photo: de pe Calea Victoriei, Mr.III, spatiu verde zona Cabinet veterinar - 2017.06.17
Photo: de pe Calea Victoriei, Mr.III, spatiu verde zona Cabinet veterinar - 2017.06.17
Photo: de pe Calea Victoriei, Mr.III, spatiu verde zona Cabinet veterinar - 2017.06.17
Photo: Trandafir ( Rosa) - de pe Calea Victoriei, nr.102-104, Cofetaria Savarina, spatiu verde zona cofetarie - 2017.06.17
Photo: Trandafir ( Rosa) - de pe Calea Victoriei, nr.102-104, Cofetaria Savarina, spatiu verde zona cofetarie - 2017.06.17
Photo: Trandafir ( Rosa) - de pe Calea Victoriei, nr.102-104, Cofetaria Savarina, spatiu verde zona cofetarie - 2017.06.17
Photo: de pe Calea Victoriei, nr.102-104, Cofetaria Savarina, spatiu verde zona cofetarie - 2017.06.17
Photo: de pe Calea Victoriei, nr.102-104, Cofetaria Savarina, spatiu verde zona cofetarie - 2017.06.17
Photo: de pe Calea Victoriei, nr.102-104, Cofetaria Savarina, spatiu verde zona cofetarie - 2017.06.17
Photo: Calea Victoriei - 2017.06.17
Photo: Calea Victoriei, spatiu verde - Deutia (Deutzia scabra) - 2017.06.03
Photo: Calea Victoriei, spatiu verde - Deutia (Deutzia scabra) - 2017.06.03
Photo: Calea Victoriei, spatiu verde - Deutia (Deutzia scabra) - 2017.06.03