Turda - Calea Victoriei - parc si spatiu verde - Mr.1 - 2016, 2017
Mar 2, 2016Public
Photo: Calea Victoriei, Nr.3A - Biserica Greco Catolică - vedere panorama a spatiului verde din zona - 2017.09.08
Photo: Calea Victoriei, Nr.3A - Biserica Greco Catolică - vedere panorama a spatiului verde din zona - 2017.09.08
Photo: Calea Victoriei - Parc si spatiu verde - Mr.1 - 2017.05.20
Photo: Calea Victoriei - Parcul din Mr.I - 2017.04.28
Photo: Calea Victoriei - Parcul din Mr.I - 2017.04.28
Photo: Calea Victoriei - Parcul din Mr.I - 2017.04.28
Photo: Calea Victoriei - Parcul din Mr.I - 2017.04.28
Photo: Calea Victoriei - Parcul din Mr.I - cires japonez - 2017.04.28
Photo: Calea Victoriei - Parcul din Mr.I - 2017.04.28
Photo: Calea Victoriei - Parcul din Mr.I - 2017.04.28
Photo:
Photo: Calea Victoriei - Parcul din Mr.I - 2017.04.28
Photo:
Photo: Calea Victoriei - Parcul din Mr.I - 2017.04.28
Photo: C. Victoriei, Mr.1 - Parc si spatiu verde - 2017.04.22
Photo: C. Victoriei, Mr.1 - Parc si spatiu verde - 2017.04.22
Photo: Calea Victoriei -  spatiu verde - Mr.1 - 2017.04.18
Photo:
Photo: Calea Victoriei -  spatiu verde - Mr.1 - 2017.04.18
Photo: Calea Victoriei -  spatiu verde - Mr.1 - 2017.04.18
Photo: Calea Victoriei -  spatiu verde - Mr.1 - 2017.04.18
Photo: Calea Victoriei -  spatiu verde - Mr.1 - 2017.04.18
Photo:
Photo: Calea Victoriei -  spatiu verde - Mr.1 - 2017.04.18