Turda - Calea Victoriei, Mr. 1 - parc si spatiu verde - 2016-2019 - http://ana-maria-catalina.blogspot.ro/2011/01/turda-parcul-din-mri-oprisani.html
Mar 2, 2016Public
Photo: Turda - Calea Victoriei, Mr. 1 - parc si spatiu verde, vedere intersectie strazi - 2019.07.15
Photo: Turda - Calea Victoriei, Mr. 1 - parc si spatiu verde - 2019.07.15
Photo: Turda - Calea Victoriei, Mr. 1 - parc si spatiu verde - 2019.07.15
Photo: Turda - Calea Victoriei, Mr. 1 - parc si spatiu verde - 2019.07.15
Photo: Turda - Calea Victoriei, Mr. 1 - parc si spatiu verde, ienupar - 2019.07.15
Photo: Turda - Calea Victoriei, Mr. 1 - parc si spatiu verde - 2019.07.15
Photo: Turda - Calea Victoriei, Mr. 1 - parc si spatiu verde - 2019.07.15
Photo: Turda - Calea Victoriei, Mr. 1 - parc si spatiu verde - 2019.07.15
Photo: Turda - Calea Victoriei, Mr. 1 - parc si spatiu verde - 2019.07.15
Photo: Turda - Calea Victoriei, Mr. 1 - parc si spatiu verde, stejar - 2019.07.15
Photo: Turda - Calea Victoriei, Mr. 1 - parc si spatiu verde - 2019.07.15
Photo: Turda - Calea Victoriei, Mr. 1 - parc si spatiu verde - 2019.07.15
Photo: Turda - Calea Victoriei, Mr. 1 - parc si spatiu verde - 2019.07.15
Photo: Turda - Calea Victoriei, Mr. 1 - parc si spatiu verde - 2019.07.15
Photo: Turda - Calea Victoriei, Mr. 1 - parc si spatiu verde - 2019.07.15
Photo: Turda - Calea Victoriei, Mr. 1 - parc si spatiu verde - 2019.07.15
Photo: Turda - Calea Victoriei, Bloc B15 - spatiu verde - 2019.07.15
Photo: Turda - Calea Victoriei, Mr. 1 - parc si spatiu verde - 2019.07.15
Photo: Turda - Calea Victoriei, Mr. 1 - parc si spatiu verde - 2019.07.15
Photo: Turda - Calea Victoriei, Mr. 1 - parc si spatiu verde - 2019.07.15
Photo: Turda - Calea Victoriei, Mr. 1 - parc si spatiu verde - 2019.05.26
Photo: Turda - Calea Victoriei, Mr. 1 - parc si spatiu verde - 2019.05.26
Photo: Turda - Calea Victoriei, Mr. 1 - din  parc si spatiu verde - 2019.05.26
Photo: Turda - Calea Victoriei, Mr. 1 - parc si spatiu verde - 2019.05.26