Turda - Calea Victoriei - parc si spatiu verde - Mr.1 - 2016-2018
Mar 2, 2016Public
Photo: Turda, Calea Victoriei, Mr.1 - parc - 2018.05.02
Photo: Turda - Calea Victoriei - parc si spatiu verde - Mr.1 - 2018.04.09
Photo: Turda - Calea Victoriei, parcul din Mr.1 - 2018.03.24
Photo: Turda - Calea Victoriei, parcul din Mr.1 - 2018.03.24
Photo: Turda - Calea Victoriei, parcul din Mr.1 - 2018.03.24
Photo: Turda - Calea Victoriei - parc si spatiu verde - Mr.1 - 2018.03.12
Photo: Turda - Calea Victoriei - parc si spatiu verde - Mr.1 - 2018.03.12
Photo: Turda - Calea Victoriei - parc si spatiu verde - Mr.1 - 2018.03.12
Photo: Turda - Calea Victoriei - parc si spatiu verde - Mr.1 - 2018.03.12
Photo: Turda - Calea Victoriei - parc si spatiu verde - Mr.1 - 2018.03.12
Photo: Turda - Calea Victoriei - parc si spatiu verde - Mr.1 - 2018.03.12
Photo: Turda - Calea Victoriei - parc si spatiu verde - Mr.1 - 2018.03.12
Photo: Turda - Calea Victoriei - parc si spatiu verde - Mr.1 - 2018.03.12
Photo: Turda - Calea Victoriei - parc si spatiu verde - Mr.1 - 2018.03.12
Photo: Turda - Calea Victoriei - parc si spatiu verde - Mr.1 - 2018.03.12
Photo: Turda - Calea Victoriei - parc si spatiu verde - Mr.1 - 2018.03.12
Photo: Turda - Calea Victoriei - parc si spatiu verde - Mr.1 - 2018.03.12
Photo: Calea Victoriei - spatiu verde - Mr.1, in zori de zi - 2018.01.12
Photo: Calea Victoriei - spatiu verde - Mr.1, in zori de zi - 2018.01.12
Photo: Calea Victoriei - spatiu verde - Mr.1, in zori de zi - 2018.01.12
Photo: Spatiu verde din fata Bisericii Greco-Catolice de pe Calea Victoriei, Mr.1 - 2018.01.09
Photo: Parcul din Mr.1 Oprisani - 2018.01.01
Photo: Calea Victoriei, parc in Mr.1 - 2018.01.01
Photo: Calea Victoriei, parc in Mr.1 - 2018.01.01