Turda - Calea Victoriei, Bloc B15 - spatiu verde
Jun 7, 2016Public
Photo: Pe inserat - vedere din spatiul verde al blocului B15 - 2017.10.19
Photo: Pe inserat - vedere din spatiul verde al blocului B15 - 2017.10.19
Photo: Pe inserat - vedere din spatiul verde al blocului B15 - 2017.10.19
Photo: Pe inserat - vedere din spatiul verde al blocului B15 - 2017.10.19
Photo: Pe inserat - vedere din spatiul verde al blocului B15 - 2017.10.19
Photo: Pe inserat - vedere din spatiul verde al blocului B15 - 2017.10.19
Photo: Pe inserat - vedere din spatiul verde al blocului B15 - 2017.10.19
Photo: Pe inserat - vedere din spatiul verde al blocului B15 - 2017.10.19
Photo: Pe inserat - vedere din spatiul verde al blocului B15 - 2017.10.19
Photo: Pe inserat - vedere din spatiul verde al blocului B15 - 2017.10.19
Photo: Pe inserat - vedere din spatiul verde al blocului B15 - 2017.10.19
Photo: Pe inserat - vedere din spatiul verde al blocului B15 - 2017.10.19
Video: Trandafir (Rosa) - La multi ani prieteniei - Facebook, Edith Klaubert - 2017.09.30
A.M.C.
https://www.facebook.com/catalina.mariaana/posts/1937646729596409?pnref=story
Edith
https://www.facebook.com/catalina.mariaana/posts/1937646729596409?pnref=story
Photo: Hortensie (Hydrangea) - de pe Calea Victoriei,  B15 - 2017.10.10
Photo: Hortensie (Hydrangea) - de pe Calea Victoriei,  B15 - 2017.10.10
Photo: Hortensie (Hydrangea) - de pe Calea Victoriei,  B15 - 2017.10.10
Photo: Hortensie (Hydrangea) - de pe Calea Victoriei,  B15 - 2017.10.10
Photo: Trandafir - de pe Calea Victoriei,  B15 - 2017.10.10
Photo: Trandafir (Rosa) - de pe Calea Victoriei, B15, spatiu verde - 2017.10.10
Photo: Calea Victoriei, B15, spatiu verde - 2017.10.10
Photo: Calea Victoriei, B15, spatiu verde - 2017.10.10
Photo: Calea Victoriei, B15, spatiu verde - vedere de le Blocul B16 - 2017.10.10
Photo: Trandafir (Rosa) - La multi ani prieteniei - Facebook, Edith Klaubert - 2017.09.30
A.M.C.
https://www.facebook.com/catalina.mariaana/posts/1937646729596409?pnref=story
Edith
https://www.facebook.com/catalina.mariaana/posts/1937646729596409?pnref=story
Photo: Hortensie (Hydrangea) - de pe Calea Victoriei,  B15 - 2017.10.10