Turda - Calea Victoriei, Bloc B15 - spatiu verde
Jun 7, 2016Public
Photo: Calea Victoriei, Bloc B15, din spatiu verde, cactus  - 2018.05.22
Photo: Calea Victoriei, Bloc B15, din spatiu verde  - 2018.05.22
Photo: Calea Victoriei, Bloc B15, din spatiu verde, gura leului - 2018.05.22
Photo: Calea Victoriei, Bloc B15, din spatiu verde, limba marii - 2018.05.22
Photo: Calea Victoriei, Bloc B15, din spatiu verde, bujor - 2018.05.22
Photo: Calea Victoriei, Bloc B15, din spatiu verde, gura leului - 2018.05.22
Photo: Turda - Calea Victoriei, Bloc B15 - spatiu verde, gura leului - 2018.05.17
Photo: Turda - Calea Victoriei, Bloc B15 - spatiu verde, - 2018.05.17
Photo: Turda - Calea Victoriei, Bloc B15 - spatiu verde, - 2018.05.17
Photo: Turda - Calea Victoriei, Bloc B15 - spatiu verde, - 2018.05.17
Photo: Turda - Calea Victoriei, Bloc B15 - spatiu verde - 2018.05.12
Photo: Turda - Calea Victoriei, Bloc B15 - spatiu verde - 2018.05.12
Photo: Turda - Calea Victoriei, Bloc B15 - spatiu verde - 2018.05.12
Photo: Turda - Calea Victoriei, Bloc B15 - spatiu verde - 2018.05.12
Photo: Turda - Calea Victoriei, Bloc B15 - spatiu verde - 2018.05.12
Photo: Turda - Calea Victoriei, Bloc B15 - spatiu verde - 2018.05.12
Photo: Turda - Calea Victoriei, Bloc B15 - spatiu verde - 2018.05.12
Photo: Turda - Calea Victoriei, Bloc B15 - spatiu verde - 2018.05.12
Photo: Turda - Calea Victoriei, Bloc B15 - spatiu verde - 2018.05.12
Photo: Turda - Calea Victoriei, Bloc B15 - spatiu verde - 2018.05.12
Photo: Turda - Calea Victoriei, Bloc B15 - spatiu verde - 2018.05.12
Photo: Turda - Calea Victoriei, Bloc B15 - spatiu verde - 2018.05.12
Photo: Turda - Calea Victoriei, Bloc B15 - spatiu verde, ficus - 2018.05.12
Photo: Turda - Calea Victoriei, Bloc B15 - spatiu verde, ficus - 2018.05.12